Måleri

Lars Gustaf Anderssons måleri kan beskrivas med ett enda ord; Ofärdigt. 

 

Komplexiteten och kontrasten mellan det råa och ofärdiga är en del av det samlade uttrycket. Hans måleri har en obestämbar gräns till att uppfattas som ofullbordat.

 

Mycket av Lars Gustaf Anderssons måleri förhåller sig till kvinnogestalter, konstruktioner, mönstergestaltningar och expressiva, måleriska urladdningar. Inte allt för sällan med textila inslag. 

 

 
Painted fabrics  

Att måla på mönstertryckta textilier har under flera år varit ett konstnärligt måste för Lars Gustaf Andersson. Han har valt att arbeta fram en teknik som går ut på att preparera olika handtryckta textilier med akryl och oljefärg.

 

 Alla utvalda textilier kommer från hans tidigare textilkoncern, som har ett starkt emotionellt värde och innehåll för honom.

Motiven är oftast gestaltningar av uttrycksfulla kvinnor. På frågan varför han valt att måla på textil, svarar han att konstnärer har historiskt sett valt att måla på textil, oftast på duk.

Senare har han valt textila draperingar framför motiven för olika visuella uttryck som döljer, avslöjar eller skyddar. 

Mixed Emotions

Under begreppet ”Mixed Emotions” samlar Lars Gustaf Anderssons in målningar där mixningar av material och tekniker blir det bärande i verket. Ofta i lager. Han är inte främmande inför någon särbehandling så länge det lyfter det han vill uttrycka.

Ofta förekommer det textila kompositioner eller collage som blir till nya bilder. Ett exempel är serien ”Painted Patterns” där limmade tygprover i lager målas, trycks, övermålas och därefter åter trycks i partiella avsnitt.

Painted Patterns
Woman Faces

Här har Lars Gustaf Andersson valt en teknik som nästan omöjliggör en perfektion. Och det är ett mycket medvetet val. I serien ”Woman Faces” sker oljemålningen direkt på plexiglasboxars baksidor. Målningarna görs spegelvända vilket resulterar i att bilderna blir något oordnade, diffusa.

De kontemplativa uttrycken i kvinnornas ansikten med riktade blickar, visar på kvinnors styrka men också på ett känslomässigt förhållande till betraktaren. Några av hans tidiga verk har även screentryckt budskap på plexiglasens framsida.


Fragments
Ett annat uttryck som upptar Lars Gustaf Andersson är de snabba, experimentella bilder som bara blir föreställande i hans egen bildvärld. Kulturskribent Rolf Haglund beskrev dessa bilder som ”dagboksanteckningar”. En intressant reflektion då Andersson just ser dessa snabba oljemålningar som en form av kroki- och minnesbilder.
Dignity Patterns

Dessa samlade mönstermålningar trotsar den skräddade perfektionen och rubbar grundmönstrens struktur.

Lars Gustaf Anderssons mångåriga erfarenhet från textil- och konfektions branschen går igen i hans tolkningar av olika mönsterkompositioner, som i själva verket är omöjliga konstruktioner.

 

I kontrast till det välskräddade väljer han att sprätta upp, frigöra och blottlägga.

Parallellt finns liknande beröringspunkter med de nakna ekrar som framträder i hans paraplyverk.