Om Lars Gustav Andersson

Lars Gustaf Anderssons bilder har ofta ett psykologiskt eller socialt innehåll – om drifter, beteenden och utanförskap. Det han berättar och utgår ifrån är problematiseringar kring identiteter och hans arbete handlar ofta om att destabilisera ordningen genom att trotsa det förväntade. Med suggestiva, förenklade, ofärdiga eller komplexa uttryck skapar han en egen bildvärld.  
 
Han arbetar med de flesta tekniker och hans bildvärld gränsar ofta till scenografier. Det faller sig naturligt att det är först i hans mogna ålder han får ett trovärdigt förhållande till det han vill berätta och den källa han har av livets erfarenheter.  

Lars Gustaf Anderssons konstverk berör, ofta med ett personligt förhåll-ningssätt i uttrycket. Med begär, åtrå och längtan i kontrast till utanförskap och smärta refuserar han allt som kan upplevas som anpassat och tillvänt.  
 
Född i en tid då modernismens framtidsanda och utvecklingsoptimism präglade människan började Lars Gustaf Andersson sin bana inom reklam och design i mitten av sjuttiotalet.

   

 
Då präglades omvärlden av ett postmodernistiskt tänkande och han utvecklade då en strategi och en tro på produkters egenskaper, form och konkurrenskraft. Detta gjorde honom framgångsrik.

 

Till skillnad från sin karriär inom reklamen har hans konstnärskap en motsägande ställning. Med fragment tagna ur det egna jaget, ur livsöden, känslor och händelser fogar han samman till nya strukturer och sammanhang. Konstrasterna mellan det grova, såriga och skörheten skapar en dynamik i hans konstnärskap.

 

Sår och ärr är för övrigt något som ofta återkommer i hans verk. För varje verk väljer han omsorgsfullt det medium och teknik som visualiserar hans berättelse på bästa sätt.

 

Hans motsatser bottnar i tron på det rena, enkla och funktionella. Men också det komplexa som vittrar, faller isär och fragmenteras.  

 

 

I Lars Gustafs konst kan man se spår av reklam, mode, design och textil. Han driver sitt konstutövande på liknande sätt som han drev konsultbyrån, vilket innebar krav på sociala kontexter, relationell estetik och snabb kommunikationsteknik.

 

Även hans textila bakgrund kan skönjas i konstnärskapet. Tyger från hans textilkoncern är bland annat återkommande i många av hans verk.  

Lars Gustaf Andersson är född 1949 i Borås. I 20 år drev han en framgångsrik konsultbyrå inom reklam, marknadskommunikation och design. 1996 sålde han verksamheten och förvärvade i snabb takt flera anrika textilföretag och blev sedermera koncernchef 1999.  
 
På grund av en rad tragiska omständigheter inom familjen och bolagen valde han att vid 50 års ålder stanna upp och omvärdera sitt liv. Med två minderåriga barn valde han att påbörja sin konstnärliga karriär hösten 2000. Hans studier avslutades 2005. Debuten skedde på Borås Konstmuseum 2007.