Installationer

De installationer som Lars Gustaf Andersson skapar är en uppföljning och repetition – en konceptuell följetong på hans berättelser.

 

Enkelt uttryckt – de enskilda verken sammanförs till en konceptuell helhet, där varje verk blidar en syntes i sitt sammanhang. Också en av förklaringarna till att han tidigt blivit kallad konceptkonstnär.

Red light district  
Fragile 
Body Guard
Feather Hymn
Umbra Mai Fú
The Bus